Cơ hội toàn cầu 2023 – 2024

Bộ phận kinh doanh quốc tế

Vươn ra thế giới và chiếm lĩnh thị trường với nhiều lợi thế....
... bằng chính mạng lưới các đối tác sự kiện trên toàn cầu đi cùng các nguồn liên hệ, thông điệp và cộng đồng với sức mạnh tạo nên biến đổi cho doanh nghiệp.

Bộ phận bán hàng quốc tế của RX Tradex. Đối tác công nghiệp toàn cầu.
Tất cả mọi địa điểm trên thế giới đều có thể trở thành thị trường kinh doanh tiềm năng. Và sứ mệnh của chúng tôi chính là đưa các sản phẩm và dịch vụ đến các triển lãm cao cấp tại thị trường mà doanh nghiệp muốn tiếp cận. Tối ưu hóa các mối quan hệ trong mạng lưới kinh doanh là một trong những lợi thế mà khách hàng có thể tận dụng khi hợp tác cùng RX (www.rxglobal.com), công ty thành viên kiêm nhà tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới với 400 sự kiện tại 22 quốc gia, phục vụ 43 ngành nghề trên toàn thế giới.

Shows 
Date
Venue
Consisting Show
    Medical Health & Beauty

asdasdasda

27-29 September 2023
INTEX Osaka
Osaka, Japan
COSME OSAKA - Int'l Cosmetics Trade Fair
COSME Tech OSAKA - Int'l Cosmetics Development Expo
\
17-19 January 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
COSME TOKYO - Int'l Cosmetics Trade Fair
COSME Tech TOKYO - Int'l Cosmetics Development Expo
ESTHEC JAPAN - Int'l Aesthetic Medicine & Beauty Expo
COSMETICS MARKETING EXPO
HAIR EXPO TOKYO
PCHi
Personel Care and Homecare Ingredients
www.pchi-china.com
20-22 March 2024
Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center
Shanghai, China
11-13 October 2023
Makuhaei Messe
Chiba, Japan
HOSPITAL EXPO
CLINICS EXPO
ELDERLY CARE & NURSING EXPO
PHARMACY SOLUTIONS EXPO
INFECTION PREVENTION EXPO
JAPAN WELLNESS & HEALTH EXPO
17-19 January 2024
INTEX Osaka
Osaka, Japan
HOSPITAL EXPO
CLINICS EXPO
ELDERLY CARE & NURSING EXPO
PHARMACY SOLUTIONS EXPO
INFECTION PREVENTION EXPO
JAPAN WELLNESS & HEALTH EXPO
FIBO GLOBAL FITNESS
FIBO | 11 – 14 April 2024
11 -14 April 2024
Exhibition Centre Cologne
Cologne, Germany
30 August - 1 September 2023
COEX
Seoul, Korea
   Fashion, Lifestyle & Jewellery
IJT 2024
International Jewellery Tokyo
www.ijt.jp/tokyo
17-20 January 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
IJK 2024
International Jewellery Kobe
https://www.ijt.jp/kobe/en-gb.html
16-18 May 2024
Kobe Exhibition Hall
Kobe, Japan
IJT Autumn 2023
International Jewellery Tokyo Autumn
www.ijt.jp/autumn
25-27 October 2023
Pacifico
Yokohama, Japan
LIFESTYLE Week TOKYO [MARCH]
www.lifestyle-expo-spring.jp
13-15 March 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
GIFTEX - Gifts & Interior Expo [March]
Baby & Kids Expo Tokyo [March]
Fashion Goods & Accessories Expo [March]
Table & Kitchenware Expo [March]
Health & Beauty Goods Expo [March]
Sustainable Goods Expo
Good Foods Expo [March]
19-21 July 2023
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
GIFTEX TOKYO - Gifts & Interior Expo [July]
Baby & Kids Expo Tokyo [July]
Fashion Goods & Accessories Expo Tokyo [July]
Table & Kitchenware Expo Tokyo [July]
Health & Beauty Goods Expo Tokyo [July]
Sustainable Goods Expo Tokyo [July]
DESIGN TOKYO
Good Foods Expo Tokyo [July]
ISOT TOKYO - Internationa Stationery & office Products Fair
LIFESTYLE Week OSAKA [SEPTEMBER]
https://www.lifestyle-expo.jp/kansai/en-gb.html
28 - 30 September 2022
INTEX Osaka
Osaka, Japan
GIFTEX OSAKA- Gifts & Interior Expo [September]
Fashion Goods & Accessories Expo Osaka [September]
Health & Beauty Goods Expo Osaka [September]
Table & Kitchenware Expo Osaka [September]
Sustainable Goods Expo Osaka [September]
Good Foods Expo Osaka [September]
LIVeNT
LIVE EVENTS eSPORTS

https://www.event-week.jp/en-gb.html
3-5 July 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
Live Entertainment EXPO TOKYO
Events EXPO TOKYO
eSPORTS TOKYO
China (Shenzhen) International Gifts,Handicrafts,Watches&Houseware Fair
https://apr.chinagiftsfair.com/
2024 Date coming soon
Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Shenzhen, China
China (Shenzhen) International Gifts and Home Products Fair
https://oct.chinagiftsfair.com/
20-23 October 2023
Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Shenzhen, China
17-19 April 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
TRENDS EXPO
Fashion Sourcing Expo
Japan Fashion Expo
Wellness Fashion Expo
Fashion Digital Transformation Expo
Sustainable Fashion Expo
Textile Expo
iOFT - International Optical Fair TOKYO
10-12 October 2023
17-18 April 2024
Oregon Exhition Center
Portland, Oregon
USA
18-19 July 2023
Javits Center
New York
USA
2-3 November 2023
Oregon Exhibtion Center
Portland, Oregon
USA
17-21 February 2024
International Convention Centre Sydney (ICC Sydney)
NSW, Australia
5-9 August 2023
Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC)
Victoria, Australia
31 May - 3 June 2024
The Venetian
Las Vegas
NV, USA
29 May - 3 June 2024
30 May -3 June 2024
IMBEX
Indonesia Maternity, Baby & Kids Expo
www.imbex.co.id
1-3 December 2023
Jakarta Convention Center
Jakarta,Indonesia
2024 Date coming soon
COEX Hall D
Seoul, Korea
2024 Date coming soon
BEXCO
Busan, Korea
HOME TABLE DECO FAIR SEOUL
www.hometabledeco.com/en-us/seoul.html
7-10 December 2023
COEX
Seoul, Korea
JWS
JEWELLERY & WATCH SHOW
https://www.jws.ae
1-5 November 2023
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC)
ABU DHABI,UAE
23-26 January 2024
Orange County Convention Center – West Concourse
Orlando, Florida, USA
KUNMING INTERNATIONAL FLOWER EXPO OF CHINA
https://www.kmflowerexpo.com/en-gb.html
15-17 September 2023
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
Kunming,China
   Business service, IT, Media & Communication
NexTech Week TOKYO 2024 [Spring]
https://www.nextech-week.jp/spring/en-gb
22-24 May 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
AI EXPO TOKYO
BLOCKCHAIN EXPO TOKYO
QUANTUM COMPUTING EXPO TOKYO
DX HUMAN RESOIRCHE DEVELOPMENT EXPO TPKYO
NexTech Week TOKYO 2023 [Autumn]
https://www.nextech-week.jp/autumn/en-gb.html
25-27 October 2023
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
AI EXPO TOKYO
BLOCKCHAIN EXPO TOKYO
QUANTUM COMPUTING EXPO TOKYO
DX HUMAN RESOIRCHE DEVELOPMENT EXPO TPKYO
17-19 January 2024
INTEX OSAKA
Osaka, Japan
SOFTWARE & APPS DEVELOPMENT EXPO
SALES DIGITAL TRANSFORMATION EXPO
EMBEDDED & EDGE COMPUTING EXPO
IT OPERATION MANAGEMENT & DATA CENTER EXPO
INFORMATION SECURITY EXPO
DIGITAL MARKETING EXPO
CLOUD & BRP EXPO
IoT SOLUTIONS EXPO
ADVANCED E-COMMERCE & RETAIL EXPO
AI & BUSINESS AUTOMATION EXPO
METAVERSE EXPO
DATA DRIVEN MANAGEMENT EXPO
Japan IT Week TOKYO Spring
https://www.japan-it.jp/spring/en-gb.html
24-26 April 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
Japan IT Week Nagoya
www.japan-it-nagoya.jp
19-21 July 2023
Portmesse
Nagoya, Japan
25-27 October 2023
Makuhari Messe
Chiba, Japan
6-8 December 2023 & 3-5 July 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
LICENSING JAPAN
Creators' Expo
Production/ Studio Expo
Advanced Digital Technology Expo
Ad Creative & Marketing Expo
   Manufacturing, Engineering
BEX ASIA
Built Environment Xpo Asia
www.bex-asia.com
6-8 September 2023
Sands Expo & Convention Centre
Singapore
Innobuild Asia
Mostra Convegno Expocomfort Asia
Smart Cities & Buildings Asia
BEX ASIA | Architecture
10-12 April 2024
Portmesse
Nagoya, Japan
Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo
Mechanical Compinents & Materials Technokogy Expo
Medical Device Development Expo
Factory Facilities & Equipment Expo
Industrial AI/IoT Expo
Additive Manufacturing Expo
Aerospace Technology & Components Expo
Measure/ Test/Sensor Expo
MANAFACTURING DIGITAL TRANSFPRMATION EXPO
INDUSTRIAL ODM/EMS EXPO
19-21 June 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
4-6 October 2023
INTEX OSAKA
Osaka, Japan
29 November - 2 December 2023
Marine Messe
Fukuoka, Japan
inter airport Southeast Asia (IASEA)
https://www.interairport-southeastasia.com/en-gb.html
25-27 March 2025
Halls B & C Marina Bay Sands
Singapore
 
As of June 30, 2023

Liên hệ với bộ phận kinh doanh quốc tế RX Tradex ngay hôm nay:

All show except Manufacturing World Japan, Nagoya & Osaka
Ms. Saithan Chumpia
Điện thoại: +66 2686-7357
hoặc hộp thư: saithan.chumpia@rxtradex.com
For Manufacturing World Japan, Nagoya & Osaka, and Vietnam
Mr. Danuporn Sansuk
Điện thoại: +66 2682-7228
hoặc hộp thư: danupon.sansuk@rxtradex.com
RX Tradex ASEAN’s leading exhibition organizer

Cơ hội toàn cầu 2023 – 2024

Bộ phận kinh doanh quốc tế

Vươn ra thế giới và chiếm lĩnh thị trường với nhiều lợi thế....
... bằng chính mạng lưới các đối tác sự kiện trên toàn cầu đi cùng các nguồn liên hệ, thông điệp và cộng đồng với sức mạnh tạo nên biến đổi cho doanh nghiệp.

Bộ phận bán hàng quốc tế của RX Tradex. Đối tác công nghiệp toàn cầu.
Tất cả mọi địa điểm trên thế giới đều có thể trở thành thị trường kinh doanh tiềm năng. Và sứ mệnh của chúng tôi chính là đưa các sản phẩm và dịch vụ đến các triển lãm cao cấp tại thị trường mà doanh nghiệp muốn tiếp cận. Tối ưu hóa các mối quan hệ trong mạng lưới kinh doanh là một trong những lợi thế mà khách hàng có thể tận dụng khi hợp tác cùng RX (www.rxglobal.com), công ty thành viên kiêm nhà tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới với 400 sự kiện tại 22 quốc gia, phục vụ 43 ngành nghề trên toàn thế giới.

Shows 
Date
Venue
Consisting Show
    Medical Health & Beauty

asdasdasda

27-29 September 2023
INTEX Osaka
Osaka, Japan
COSME OSAKA - Int'l Cosmetics Trade Fair
COSME Tech OSAKA - Int'l Cosmetics Development Expo
\
17-19 January 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
COSME TOKYO - Int'l Cosmetics Trade Fair
COSME Tech TOKYO - Int'l Cosmetics Development Expo
ESTHEC JAPAN - Int'l Aesthetic Medicine & Beauty Expo
COSMETICS MARKETING EXPO
HAIR EXPO TOKYO
PCHi
Personel Care and Homecare Ingredients
www.pchi-china.com
20-22 March 2024
Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center
Shanghai, China
11-13 October 2023
Makuhaei Messe
Chiba, Japan
HOSPITAL EXPO
CLINICS EXPO
ELDERLY CARE & NURSING EXPO
PHARMACY SOLUTIONS EXPO
INFECTION PREVENTION EXPO
JAPAN WELLNESS & HEALTH EXPO
17-19 January 2024
INTEX Osaka
Osaka, Japan
HOSPITAL EXPO
CLINICS EXPO
ELDERLY CARE & NURSING EXPO
PHARMACY SOLUTIONS EXPO
INFECTION PREVENTION EXPO
JAPAN WELLNESS & HEALTH EXPO
FIBO GLOBAL FITNESS
FIBO | 11 – 14 April 2024
11 -14 April 2024
Exhibition Centre Cologne
Cologne, Germany
30 August - 1 September 2023
COEX
Seoul, Korea
   Fashion, Lifestyle & Jewellery
IJT 2024
International Jewellery Tokyo
www.ijt.jp/tokyo
17-20 January 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
IJK 2024
International Jewellery Kobe
https://www.ijt.jp/kobe/en-gb.html
16-18 May 2024
Kobe Exhibition Hall
Kobe, Japan
IJT Autumn 2023
International Jewellery Tokyo Autumn
www.ijt.jp/autumn
25-27 October 2023
Pacifico
Yokohama, Japan
LIFESTYLE Week TOKYO [MARCH]
www.lifestyle-expo-spring.jp
13-15 March 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
GIFTEX - Gifts & Interior Expo [March]
Baby & Kids Expo Tokyo [March]
Fashion Goods & Accessories Expo [March]
Table & Kitchenware Expo [March]
Health & Beauty Goods Expo [March]
Sustainable Goods Expo
Good Foods Expo [March]
19-21 July 2023
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
GIFTEX TOKYO - Gifts & Interior Expo [July]
Baby & Kids Expo Tokyo [July]
Fashion Goods & Accessories Expo Tokyo [July]
Table & Kitchenware Expo Tokyo [July]
Health & Beauty Goods Expo Tokyo [July]
Sustainable Goods Expo Tokyo [July]
DESIGN TOKYO
Good Foods Expo Tokyo [July]
ISOT TOKYO - Internationa Stationery & office Products Fair
LIFESTYLE Week OSAKA [SEPTEMBER]
https://www.lifestyle-expo.jp/kansai/en-gb.html
28 - 30 September 2022
INTEX Osaka
Osaka, Japan
GIFTEX OSAKA- Gifts & Interior Expo [September]
Fashion Goods & Accessories Expo Osaka [September]
Health & Beauty Goods Expo Osaka [September]
Table & Kitchenware Expo Osaka [September]
Sustainable Goods Expo Osaka [September]
Good Foods Expo Osaka [September]
LIVeNT
LIVE EVENTS eSPORTS

https://www.event-week.jp/en-gb.html
3-5 July 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
Live Entertainment EXPO TOKYO
Events EXPO TOKYO
eSPORTS TOKYO
China (Shenzhen) International Gifts,Handicrafts,Watches&Houseware Fair
https://apr.chinagiftsfair.com/
2024 Date coming soon
Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Shenzhen, China
China (Shenzhen) International Gifts and Home Products Fair
https://oct.chinagiftsfair.com/
20-23 October 2023
Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Shenzhen, China
17-19 April 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
TRENDS EXPO
Fashion Sourcing Expo
Japan Fashion Expo
Wellness Fashion Expo
Fashion Digital Transformation Expo
Sustainable Fashion Expo
Textile Expo
iOFT - International Optical Fair TOKYO
10-12 October 2023
17-18 April 2024
Oregon Exhition Center
Portland, Oregon
USA
18-19 July 2023
Javits Center
New York
USA
2-3 November 2023
Oregon Exhibtion Center
Portland, Oregon
USA
17-21 February 2024
International Convention Centre Sydney (ICC Sydney)
NSW, Australia
5-9 August 2023
Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC)
Victoria, Australia
31 May - 3 June 2024
The Venetian
Las Vegas
NV, USA
29 May - 3 June 2024
30 May -3 June 2024
IMBEX
Indonesia Maternity, Baby & Kids Expo
www.imbex.co.id
1-3 December 2023
Jakarta Convention Center
Jakarta,Indonesia
2024 Date coming soon
COEX Hall D
Seoul, Korea
2024 Date coming soon
BEXCO
Busan, Korea
HOME TABLE DECO FAIR SEOUL
www.hometabledeco.com/en-us/seoul.html
7-10 December 2023
COEX
Seoul, Korea
JWS
JEWELLERY & WATCH SHOW
https://www.jws.ae
1-5 November 2023
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC)
ABU DHABI,UAE
23-26 January 2024
Orange County Convention Center – West Concourse
Orlando, Florida, USA
KUNMING INTERNATIONAL FLOWER EXPO OF CHINA
https://www.kmflowerexpo.com/en-gb.html
15-17 September 2023
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
Kunming,China
   Business service, IT, Media & Communication
NexTech Week TOKYO 2024 [Spring]
https://www.nextech-week.jp/spring/en-gb
22-24 May 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
AI EXPO TOKYO
BLOCKCHAIN EXPO TOKYO
QUANTUM COMPUTING EXPO TOKYO
DX HUMAN RESOIRCHE DEVELOPMENT EXPO TPKYO
NexTech Week TOKYO 2023 [Autumn]
https://www.nextech-week.jp/autumn/en-gb.html
25-27 October 2023
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
AI EXPO TOKYO
BLOCKCHAIN EXPO TOKYO
QUANTUM COMPUTING EXPO TOKYO
DX HUMAN RESOIRCHE DEVELOPMENT EXPO TPKYO
17-19 January 2024
INTEX OSAKA
Osaka, Japan
SOFTWARE & APPS DEVELOPMENT EXPO
SALES DIGITAL TRANSFORMATION EXPO
EMBEDDED & EDGE COMPUTING EXPO
IT OPERATION MANAGEMENT & DATA CENTER EXPO
INFORMATION SECURITY EXPO
DIGITAL MARKETING EXPO
CLOUD & BRP EXPO
IoT SOLUTIONS EXPO
ADVANCED E-COMMERCE & RETAIL EXPO
AI & BUSINESS AUTOMATION EXPO
METAVERSE EXPO
DATA DRIVEN MANAGEMENT EXPO
Japan IT Week TOKYO Spring
https://www.japan-it.jp/spring/en-gb.html
24-26 April 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
Japan IT Week Nagoya
www.japan-it-nagoya.jp
19-21 July 2023
Portmesse
Nagoya, Japan
25-27 October 2023
Makuhari Messe
Chiba, Japan
6-8 December 2023 & 3-5 July 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
LICENSING JAPAN
Creators' Expo
Production/ Studio Expo
Advanced Digital Technology Expo
Ad Creative & Marketing Expo
   Manufacturing, Engineering
BEX ASIA
Built Environment Xpo Asia
www.bex-asia.com
6-8 September 2023
Sands Expo & Convention Centre
Singapore
Innobuild Asia
Mostra Convegno Expocomfort Asia
Smart Cities & Buildings Asia
BEX ASIA | Architecture
10-12 April 2024
Portmesse
Nagoya, Japan
Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo
Mechanical Compinents & Materials Technokogy Expo
Medical Device Development Expo
Factory Facilities & Equipment Expo
Industrial AI/IoT Expo
Additive Manufacturing Expo
Aerospace Technology & Components Expo
Measure/ Test/Sensor Expo
MANAFACTURING DIGITAL TRANSFPRMATION EXPO
INDUSTRIAL ODM/EMS EXPO
19-21 June 2024
Tokyo Big Sight
Tokyo, Japan
4-6 October 2023
INTEX OSAKA
Osaka, Japan
29 November - 2 December 2023
Marine Messe
Fukuoka, Japan
inter airport Southeast Asia (IASEA)
https://www.interairport-southeastasia.com/en-gb.html
25-27 March 2025
Halls B & C Marina Bay Sands
Singapore
 
As of June 30, 2023

Liên hệ với bộ phận kinh doanh quốc tế RX Tradex ngay hôm nay:

All show except Manufacturing World Japan, Nagoya & Osaka
Ms. Saithan Chumpia
Điện thoại: +66 2686-7357
hoặc hộp thư: saithan.chumpia@rxtradex.com
For Manufacturing World Japan, Nagoya & Osaka, and Vietnam
Mr. Danuporn Sansuk
Điện thoại: +66 2682-7228
hoặc hộp thư: danupon.sansuk@rxtradex.com